104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Списък на класираните учениците ТУК.

Документи се приемат от 05.06.2018г. до 07.06.2018г./вкл./ до 17:00ч. в училището ст.103

Работно време: 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00ч.

Необходими документи за записване на класираните ученици:

За категория „А. Водещ критерий“ задължително се подават следните документи:

- Оригинал на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.

- Оригинал на удостоверение за завършен подготвителен клас

- Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.


При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

- Копие от решение на ТЕЛК на детето; 

- Копие от Акт за смърт на родителите; 

- Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от    съответната районна администрация; 

- Копия от удостоверения за раждане на децата. 

- Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 

- Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

Честит празник на всички учители, ученици, дейци на културата! 

Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г. TУК

Днес, 11 май 2018 г.,  учениците и учителите от 104. ОУ  се включиха в инициативата " Розите на България" с литературно-музикална програма, изпълнение на Право хоро и изложба от рисунки, посветени на розите – най-българският символ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

В организирания от БКДМП конкурс за детска рисунка „Моята Любима Мебел“ се включиха над 720 участници от цялата страна и показаха своята представа за домашен уют и въображение. В този конкурс Ева Митева от 4.г клас се класира на  второ място.

Поздравления!

Nagrada Eva 1

СЪОБЩЕНИЕ

     Заявления за целодневна организация на учебния ден през учебната 2018/2019г. се приемат е срок от 09.05.2018г до 18.05.2018г. в канцеларията.
     Изтегли ТУК.