104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Списък на приетите първокласници от 2. класиране - ТУК.

Документи се приемат от 12.06.2018г. до 13.06.2018г./вкл./ до 17:00ч. в училището -  ст.103

Работно време: 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00ч.

Необходими документи за записване на класираните ученици:

За категория „А. Водещ критерий“ задължително се подават следните документи:

- Оригинал на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.

- Оригинал на удостоверение за завършен подготвителен клас

- Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.


При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

- Копие от решение на ТЕЛК на детето; 

- Копие от Акт за смърт на родителите; 

- Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от    съответната районна администрация; 

- Копия от удостоверения за раждане на децата. 

- Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 

- Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

Списък на приетите първокласници от 2. класиране - ТУК.

Документи се приемат от 12.06.2018г. до 13.06.2018г./вкл./ до 17:00ч. в училището -  ст.103

Работно време: 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00ч.

Необходими документи за записване на класираните ученици:

За категория „А. Водещ критерий“ задължително се подават следните документи:

- Оригинал на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.

- Оригинал на удостоверение за завършен подготвителен клас

- Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.


При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

- Копие от решение на ТЕЛК на детето; 

- Копие от Акт за смърт на родителите; 

- Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от    съответната районна администрация; 

- Копия от удостоверения за раждане на децата. 

- Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 

- Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Може да се запознаете с проверените и оценени изпитни работи от националното външно оценяване само в присъствието на родител /настойник/, както следва:

  • по БЕЛ в 22. СУ „Г. С. Раковски“, район „Триадица“, бул. "Витоша" № 134
  • по математика в 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул."Пиротска" № 68

 по следния график

•  06.06.2018 г., сряда, от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  07.06.2018 г., четвъртък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  08.06.2018 г., петък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  11.06.2018 г., понеделник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  12.06.2018 г., вторник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

Обръщам внимание, че не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

СЪОБЩЕНИЕ - прием 1. клас

Свободни места след I класиране - 19.

За участие във второ класиране се подава ново заявление (изтегли - тук) на 08.06.2018 г. и на 11.06.2018 г. до 12:00 ч.
Работно време на 08.06.2018 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.
Работно време на 11.06.2018 от 8:00 до 12:00 ч.

Списък на класираните учениците ТУК.

Документи се приемат от 05.06.2018г. до 07.06.2018г./вкл./ до 17:00ч. в училището ст.103

Работно време: 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00ч.

Необходими документи за записване на класираните ученици:

За категория „А. Водещ критерий“ задължително се подават следните документи:

- Оригинал на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.

- Оригинал на удостоверение за завършен подготвителен клас

- Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.


При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

- Копие от решение на ТЕЛК на детето; 

- Копие от Акт за смърт на родителите; 

- Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от    съответната районна администрация; 

- Копия от удостоверения за раждане на децата. 

- Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 

- Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

Честит празник на всички учители, ученици, дейци на културата!