104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

PreparationCentreLogo RGB 300dpi

Faros logo side

ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

От тази учебна година училища Фарос предлагат обучение по английски език на учениците от 104-то училище, от 1-ви до 6-ти клас.

Фарос е първата и най-голяма верига училища за чужди езици, която над 27 години се развива изключително успешно на българския пазар. Доказателство за безкромпромисното качество на образование, което предоставяме във всички свои центрове е сертификатът за качество ISO 9001:2015 и нашата лицензия за подготвителен център за изпитите на университета Кеймбридж. Училища Фарос са част от E.G. Strategakis Group - образователна институция с дейност в 10 европейски държави. Всяко дете, преминало курса на обучение, е щастливо да получи сертификат, обвързан с Европейската езикова рамка, съгласно изискванията на съвета на Европа и правилника на МОН.

В момента, училища Фарос организират и провеждат обучения по чужди езици в 26 общински училища в София, както и други в страната.

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с № 04-00-4/10.08.2018 г. от Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, с вх. № РУО1-21221/10.08.2018 г., Ви уведомяваме, че ДАЗД стартира разработване на нова Национална стратегия за детето. С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита възрастните“, което е във връзка с проучване на нагласите и вижданията на родителите относно условията, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда.

Допитването съдържа 6 въпроса и може да бъде попълнено на :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceEeI0YCg80K8OaDzqUI1HmTwmFnidq_Rc6l5a5IDBRyZnGA/viewform

 

На 18.06.2018г. от 18:00ч. ще се проведе родителска среща в основната сграда.

Разпределението на децата по паралелки може да се види в деня на родителската среща.

         СЪОБЩЕНИЕ

Прием 1.клас 2018г.

След 2. класиране в 104.ОУ“Захари Стоянов“ НЯМА свободни места.

Задължителна литература за 7.клас

 1. Добри Чинтулов – „ Къде си, вярна ти любов народна”, „ Стани, стани, юнак балкански”, „ Вятър ечи, Балкан стене”
 2. Христо Ботев – Стихотворения
 3. Иван Вазов – повестта „ Немили-недраги”
 4. Иван Вазов – разказът „Една българка“
 5. Иван Вазов – „ Епопея на забравените” – „Опълченците на Шипка“
 6. Иван Вазов – одата „Българският език“
 7. Ал. Константинов – пътеписът „До Чикаго и назад“
 8. Ал. Константинов – „Бай Ганьо “
 9. Пенчо Славейков – баладата „Неразделни“
 10. Пейо Яворов – Стихотворения
 11. Елин Пелин – Разкази, разказът „ По жътва”
 12. Й. Йовков – Разкази, разказът „По жицата“

Задължителна литература за 8. клас

 1. „ Илиада” – Омир
 2. Старогръцка митология, митовете за Прометей, за Едип, за Троянската война
 3. Сафо – стихотворения
 4. „Антигона“ – Софокъл
 5. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан
 6. „Пространно житие на Константин – Кирил“
 7. „Азбучна молитва“ – К. Преславски
 8. „За буквите“ – Черноризец Храбър
 9. „Декамерон“ – Дж. Бокачо
 10. „Дон Кихот“ – Мигел де Сервантес
 11. „Хамлет“ – Уилям Шекспир
 12. Сонетите на Шекспир