104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Подробнее на сайте: https://inedvijimosti.ru https://dohomebuild.ru https://primohouse.ruhttps://sdelaisvoidom.ru
https://thehousebuilder.ruhttp://repair-yourself.ruhttps://daoconstruct.ru https://buildthehouse.ruGo to top of pagehttps://samsdelairemont.ruhttps://fullconstruct.ru https://houseconstruct.ru
https://buildbighouse.ruhttps://zedconstruct.ruhttps://econedvijimosti.ruhttps://currenthouse.ru

PreparationCentreLogo RGB 300dpi

Faros logo side

ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

От тази учебна година училища Фарос предлагат обучение по английски език на учениците от 104-то училище, от 1-ви до 6-ти клас.

Фарос е първата и най-голяма верига училища за чужди езици, която над 27 години се развива изключително успешно на българския пазар. Доказателство за безкромпромисното качество на образование, което предоставяме във всички свои центрове е сертификатът за качество ISO 9001:2015 и нашата лицензия за подготвителен център за изпитите на университета Кеймбридж. Училища Фарос са част от E.G. Strategakis Group - образователна институция с дейност в 10 европейски държави. Всяко дете, преминало курса на обучение, е щастливо да получи сертификат, обвързан с Европейската езикова рамка, съгласно изискванията на съвета на Европа и правилника на МОН.

В момента, училища Фарос организират и провеждат обучения по чужди езици в 26 общински училища в София, както и други в страната.

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с № 04-00-4/10.08.2018 г. от Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, с вх. № РУО1-21221/10.08.2018 г., Ви уведомяваме, че ДАЗД стартира разработване на нова Национална стратегия за детето. С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита възрастните“, което е във връзка с проучване на нагласите и вижданията на родителите относно условията, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда.

Допитването съдържа 6 въпроса и може да бъде попълнено на :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceEeI0YCg80K8OaDzqUI1HmTwmFnidq_Rc6l5a5IDBRyZnGA/viewform

 

Съобщение

Родителски срещи:

  • за учениците от 1 – 4. клас – 10.09.2018г. от 18:0.;
  • за учениците от 1.клас – филиал на „Метличина поляна“10;
  • за учениците от 5. клас - 11.09.2018г. от 18:.0..

Разпределението на стаите по класове ще бъде обявено в деня на родителската среща.

СЪОБЩЕНИЕ

На 04.07.2018г./сряда/ от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за участниците в летен лагер – гр. Китен.

 

ДНЕВЕН РЕД

  1. Представяне на ръководителите.
  2. Запознаване и подписване на ИНСТРУКТАЖ /за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на детски туристически пътувания с обща цена/.
  3. Представяне на допълнителни атракциони /извън цената/.
  4. Разни.

На 18.06.2018г. от 18:00ч. ще се проведе родителска среща в основната сграда.

Разпределението на децата по паралелки може да се види в деня на родителската среща.