104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Контакти

Адрес   

        ж.к. " Г. Делчев"
        ул."Костенски водопад" 60

Приемно време:

        К.Велинова
            понеделник 8:30 - 9:30
            сряда 16:00 - 17:00
            в учебни дни
           e-mail: [email protected]

        В. Хартарска
           сряда 8:00 - 9:00
            вторник 17:30 - 18:30
            e-mail: [email protected]

        Н. Билковска
           понеделник 8:00 - 9:00
            вторник 17:30 - 18:30 
            e-mail: [email protected]

        А. Дончев
           понеделник 10:00 - 11:00
            четвъртък 14:00 - 15:00 
            e-mail: 
[email protected]

Телефони:
        Директор:  02/ 8595192
        Пом. директор: 8595124 /факс/
        Счетоводител: 02/ 8582356

        e-mail:   [email protected]
или от:   форма за контакти