104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Адрес   

        ж.к. " Г. Делчев"
        ул."Костенски водопад" 60

Приемно време:

        К.Велинова
            понеделник 9:30 - 11:00
           сряда 16:00 - 17:30
           e-mail:
kvelinova@104ou.org

        В. Хартарска
            понеделник 17:20 - 18:20
            вторник 8:20- 9:20
            e-mail: vhartarska@104ou.org

        Н. Билковска
            вторник 16:30- 17:30
            петък 8:30 - 9:30 
            e-mail: nbilkovska@104ou.org

        С. Стоилова
            вторник 17:00 - 18:00
            петък 10:00 - 11:00
            e-mail: sstoilova@104ou.org

Телефони:
        Директор:  02/ 8595192
        Пом. директор: 8595124 /факс/
        Счетоводител: 02/ 8582356

        e-mail:   ou_104@abv.bg
или от:   форма за контакти