104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Адрес   

        ж.к. " Г. Делчев"
        ул."Костенски водопад" 60

Приемно време:

        К.Велинова
            вторник 8:00 - 9:00
            сряда 17:00 - 18:00

            в учебни дни
           e-mail:
kvelinova@104ou.org

        В. Хартарска
            понеделник 8:20 - 9:20
            вторник 17:20- 18:20
            e-mail: vhartarska@104ou.org

        Н. Билковска
            четвъртък 8:30- 9:30
            петък 17:30 - 18:30 
            e-mail: nbilkovska@104ou.org

        С. Стоилова
            вторник 10:00 - 11:00
            четвъртък 16:00 - 17:00
            e-mail: sstoilova@104ou.org

Телефони:
        Директор:  02/ 8595192
        Пом. директор: 8595124 /факс/
        Счетоводител: 02/ 8582356

        e-mail:   ou_104@abv.bg
или от:   форма за контакти