104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Адрес   

        ж.к. " Г. Делчев"
        ул."Костенски водопад" 60

Приемно време:

        К.Велинова
            вторник 9:30 - 11:00
            сряда 16:00 - 17:00
            в учебни дни
           e-mail: [email protected]

        В. Хартарска
            понеделник 17:20 - 18:20
            четвъртък 8:20- 9:20
            e-mail: [email protected]

        Н. Билковска
            четвъртък 17:30- 18:30
            понеделник 8:20 - 9:20 
            e-mail: [email protected]

        С. Стоилова
            сряда 10:00 - 11:00
            петък 16:30 - 17:30
            e-mail: [email protected]

Телефони:
        Директор:  02/ 8595192
        Пом. директор: 8595124 /факс/
        Счетоводител: 02/ 8582356

        e-mail:   [email protected]
или от:   форма за контакти

Абонамент за новини