104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Учебни планове


2019 - 2020 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 5 клас 

 6 клас

 7 клас

2018 - 2019 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

2017-2018 г.

Учебни планове

2016 - 2017 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

2015 - 2016 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 2014 - 2015 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП