104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

nvo7На страницата"Полезно за седмокласника" е публикувана информация за:
  •  Държавен план- прием в училищата на територията на област София-град;
  • Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.
Информацията можете да намерите ТУК

Oтворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“

Благодарствено писмо от Столична община във връзка с участието на 104. ОУ в конкурса за спортни иноватори " Нашият спортен празник".

До родителите на ученици от 104 ОУ, заявили желание за получат полагащите се на децата им доставки по схемите „Училищен плод” и  „Училищно мляко”

Уважаеми родители,

Продуктите ще се раздават в централната сграда, ул. Костенски водопад 60.

Можете да получите полагащите се на децата Ви доставки, съдържащи 480 гр. Сирене и 2 кг краставици по следния график:

  1. Клас – от 11,00 до 12,00 ч - Централен вход;

  2. Клас – от 11,00 до 12,00ч – Вход при физкултурен салон;

  3. Клас – от 12,00 до 13,00 ч - Централен вход;

  4. Клас – от 12,00 до 13,00 ч – Вход при физкултурен салон;

  5. Клас – от 13,15 до 14,15 – Вход при физкултурен салон;

  6. и 7. Клас – от 13,15 до 14,15 ч - Централен вход;

Закъснели от всички класове – от 14,15 до 15,00 ч – Централен вход

При желание може да получите повече пакети.

RCPPO 1

Уважаеми родители и ученици, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и skype акаунт Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които по график ще отговарят на поставени въпроси и ще консултират психолози от РЦПППО – София-град.

При необходимост може да получите подкрепа и професионално психологическо консултиране от дистанция за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията.

График за дежурства на психолози от РЦПППО – София-град.

С благодарност към 415. родители, отделили от времео си за да вземат участие в анкетата на РУО- София-град.

Може да се запознаете с анализа на резултатите от анкетата ТУК.