104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Днервен режим от 25.10.2021 г.

Днервен режим за периода на провеждане на ОРЕС за всички ученици,

считано от 25.10.2021 г.

1 и 2 клас

5-6 клас

3-4 клас

7 клас

0 час

12:50 – 13:20

1 час

8:30 – 8:50

8:30 – 9:00

13:30 – 13:50

13:30 – 14:00

2 час

9:10 – 9:30

9:10 – 9:40

14:10 – 14:30

14:10 – 14:40

3 час

9:50 – 10:10

9:50 – 10:20

14:50 – 15:10

14:50 – 15:20

4 час

10:40 –11:00

10:40 – 11:10

15:40 – 16:00

15:40 – 16:10

5 час

11:20 –11:40

11:20 – 11:50

16:20 – 16:40

16:20 – 16:50

6 час

12:00 -12:20

12:00 - 12:30

17:00 – 17:20

17:00 – 17:30

7 час

12:40 – 13:10

17:40 – 18:10

ЦДО 1-2 клас   ЦДО 3-4 клас

Час

Начало

Край

Час

Начало

Край

1час

 13:30

 13:50

1час

 09:00

 09:20

2час

 14:10

 14:30

2час

 09:40

 10:00

3час

 14:50

 15:10

3час

 10:40

 11:00

4час

 15:30

 15:50

4час

 11:20

 11:40

5час

 16:10

 16:30

5час

 12:00

 12:20

Контролни и класни

Контролни и класни работи I. срок

5клас

6клас

7клас

 

Изменения в утвърдените графици:
 
5А - Контролна работа по Човекът и природата – от 25.10. 2021г. на 04.11.2021г. - Заповед 132/25.10.2021
6д - Контролна работа по математика -28.10.2021 г. - Заповед 135/26.10.2021
6а, 6г- Контролна работа по математика -29.10.2021 г. - Заповед 135/26.10.2021
 6 Б клас Математика от 21.10.2021 на 25.10.2021 г. - Заповед 101/18.10.2021 г.
7 В клас История и цивилизации от 12.11.2021 г.  на 10.11.2021 г. ; 07.01. 2022 г. на 05.01. 2022г. - Заповед 117/20.10.2021г. 5б Човекът и природата от 18.11.2021 г на 25.11.2021 г. Заповед 203/23.11.2021
 6В - Класна работа по Математика - от 17.01.2022г. на 18.01.2022 - Заповед 390/13.01.2022 г.
7г-контролна работа по БЗО от 17.1.2022 г на 21.01.2022г. /разместване в програмата/ Заповед 394/17.01.22г. 

Лагер от 29.08.2021

На 24.08.2021г от 18,00 ч на втория етаж - фоайе и учителска стая - ще се проведе родителска среща за участниците в летния лагер по Национална програма "Отново заедно". Ще бъдат обявени разпределението по ръководители, разпределението по стаи, програмата по дни и дневния режим, както и подробности около пътуването. Всички ученици, подали заявление, са одобрени за участие. При невъзможност да присъствате, моля свържете се с г-жа Елизабета Вихрийска (088 421 9874) - училищен психолог, ръководител на лагера.