104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители,

     На 23.10. е получена информация за един ученик от 5г клас, че има положителен тест за коронавирус. За последен ден е бил на училище на 19.10 . След консултация с РЗИ — София е извършено извънредно дезинфекциране на класната стая на 5г клас и прилежащите коридори. Останалите ученици от класа преминават към обучение в електронна среда до 30.10 /включително/.

Под карантина до 30.10 са и учениците от групата на руски език в 5 клас, като контактни на ученика от 5г клас.

В 5 в клас има повишен брой ученици с гриподобни симптоми, поради което и те преминават на обучение в електронна среда за същия период- до 30.10.2020г.

Към момента няма новозаболели или карантинирани учители.

Ще продължим да Ви информираме своевременно за обстановката в училището.

                                                                         К. Велинова, директор

Уважаеми родители,

На 19.10. е получена информация за двама преподаватели от прогимназиален етап, че имат положителен тест за коронавирус. За последен ден се били на работа съответно на 12.10 и на 15.10. и оттогава са в отпуск по болест с друга диагноза. В периода преди това са провеждали часовете си с маска/шлем и са спазвали необходимага дистанция при общуване. Консултирахме се с РЗИ — София и не се налага извънредно дезинфекциране на цялата сграда и преминаване на класовете от прогимназиален етап към обучение в електронна среда. До този момент нямаме информация за положителни проби на ученици.

Ще продължим да Ви информираме своевременно за обстановката в училището.

 

                                                                         К. Велинова, директор

За учебната 2020/2021 година училището е договорило 7 броя стипендии за обучение по английски език към Училища АВО БЕЛ.

Срок за кандидатстване – до 01.10.2020 г. в канцеларията на училището.

Критерии за отпускане на стипендия за изучаване на английски език:

Уважаеми родители,

Националната кампания на kWlAT за профилактика на детското зрение се организира за осма поредна година през месеците септември и октомври. В рамките на тази кампания се ИЗВЪРШВA безплатен очен скрининг на деца от 6 до 18 г. в над 100 оптики и здравни заведения в цялата страна.

Кампанията е подкрепена от БНТ и много други медии (радиа, вестници, списания и дигитални издания) в цяла България. Партньори са и Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Сьюз на българските оптометрици, петте най-големи спортни федерации в България и др. Редица български спортисти като Илиана Раева, Йордан йовчев, Тереза Маринова и др. също оказват подкрепата си към инициативата.

Очният скрининг е част от първичното здравеопазване, което е приоритет в европейски и световен мащаб. Ранната диагностика на детското зрение в България е съществен проблем и кампанията дава възможност да се работи активно за неговото преодоляване. Скрининљт позволява да се идентифицират навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при специалист. Много често те успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно.

Уважаеми родители, 

Във връзка с пандемичната ситуация и въведените противоепидемични мерки достъпът на външни лица, включително родители до двора и сградата, е ограничен.

Входната врата на транспортния вход ще бъде затворена за пешеходци.

Порталната врата към училищния двор / ул. Костенски водопад/ ще бъде отворена по време на учебните занимания на учениците през целия ден.

Пешеходният вход /ул. Силиврия /ще се бъде отворен, както следва:

  • сутрин – 7:00 ч. – 8:40 ч.;
  • на обяд - 12.00 ч. – 13:40 ч.;
  • вечер –след 17.30 ч.

Графикът подлежи на промени по целесъобразност.

Молим Ви да ограничите личните срещи с учители и да контактувате чрез електронния дневник, училищната платформа на Office 365 и по телефон.

Благодарим Ви за разбирането!

Обедно хранене

Уважаеми родители,

В рубриката „Столово хранене“ на този сайт са публикувани редът и условията за осъществяване на обедно хранене на учениците. Можете да поръчате храна за седмицата 21-25.09.2020 г.

Абонамент за новини