104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

•          Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

•          Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

•          Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

•          Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

•          Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;

•          Насърчавайте детето да бъде активно;

•          Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;

•          Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;

•          Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;

•          Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

Във връзка с обявеното от 13.03.2020Г. извънредно положение за територията на цялата страна Ви уведомяваме, че от 16.03.2020г. 104. ОУ „Захари Стоянов“ организира обучението от разстояние на учениците от училището в електронна среда.

Долълнителни указания ще получите от класните ръководители чрез електронния дневник. Учениците от 5. – 7. клас ще получават материали и чрез Office 365.

Разчитаме на съдействие от родителите и отговорност от учениците за ефективна самоподготовка с оглед безпроблемното прикючване на учебната година.

 

Уважаеми родители и ученици, със заповед №РД09-625/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и решение на щаба за борба с грипа и ОРЗ обявената грипна епидемия на територията на София- град се удължава до 13.03.2020г.(вкл.)

Уважаеми ученици и родители!

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка екипът на 104. ОУ „З. Стоянов" отправя  препоръки към Вас:
Редовно да се почистват ръцете  с дезинфектант на алкохолна основа или да се  мият със сапун.

При кихане или кашляне устата и носа да се покриват със салфетка, която да се изхвърли в кошчето веднага.
Да се избягват посещенията на масови мероприятия и места със събиране на много хора - кино, театър, концерти, спортни зали, молове и магазини...
Да се избягват директните контакти с хора - ръкостискания, прегръдки, целувки и т.н...
Учениците да осигурят за престоя си в училище  лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички)!
В училището да се използват отговорно всички осигурени средства за лична хигиена!
Учениците да проявят разбиране и търпение при извършване на дезинфекция в класните стаи и общите помещения от служителите на училището!
Родителите да не посещават училищната сграда до отмяна на епидемиологичната обстановка!  Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон, e-mail или електронен дневник!
Учениците, които проявяват симптоми на грип да потърсят помощ от личния лекар и останат в къщи до пълното си излекуване, като представят съответния медицински документ при връщане в училище!
Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности, училищни събития, екскурзии и пътувания до края на учебната година, в изпълнение на  заповед на Министъра на образованието и науката!

Нека бъдем внимателни и отговорни към собственото си здраве и това на околните!

Уважаеми родители, Столична община дава възможност на ученици с високи спортни постижения да кандидатстват за стипендия, моля да се запознаете с разписаните в писмото условия.

Уважаеми родители,

Поради обявена грипна епидемия всички закупени купони за обяд с дата 06.03.2020г. ще могат да се ползват на дата 12.03.2020г.

Тези от вас, които не са купували за 06.03.2020г. ще могат да си купят купони за 12.03.2020г. на 12.03.2020г. от 7,10ч. до 8,30ч.

БУБАФУУДС ЕООД

ТЕЛ. 0879 20 55 33

Абонамент за новини