104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

З А Я В Л Е Н И Е за явяване на изпити за определяне на годишна оценка

Първа сесия

Графикът е изготвен съгласно постъпилите молби за явяване на изпити за определяне на годишна оценка:

клас

изпит

Дата на провеждане

Начален час

Дата на изнасяне на резултатите

Място на изнасяне на резултатите

4

Човекът и природа

25.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

4

ИТ ЗИП

28.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

5

ИТ

28.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

4

Домашен бит и техника

29.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Технологии и предприемачество

29.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Музика

30.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

ФВС

31.01.2019

13:30

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

ФВС

31.01.2019

13:30

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

Човекът и обществото

1.02.2019 г.

9:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

Изобразително изкуство

1.02.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Изобразително изкуство

1.02.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

Изпитите се провеждат съгласно предоставените на учениците конспекти.

Обява за конкурс

                   за осъществяване на извънкласна дейност         

на територията на 104. ОУ „Захари Стоянов” – гр. София

Курс по Актьорско майсторство за 2019/2020 учебна год.

 1.Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО

  2.Приложение №1

Уважаеми ученици и родители, за поредна година 104. ОУ организира акция по събиране на кестени за периода от 07.10 до 14.10. За класа, събрал най- голямо количество, фирмата- съорганизатор е осигурила награди.

Кестените трябва да се събират в отворени кашони или торби и да се предават в лекарския кабинет на 1. етаж.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             ОТ 24.09.2019г. ЩЕ ДОСТАВЯМЕ ОБЯД В ЕДНОКРАТНИ ОПАКОВКИ.

КУПОНИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ В ПЕТЪК (20.09.2019 г.) ОТ 16.30 часа ДО 18.00 часа И  ВТОРНИК (24.09.2019 г.) ОТ 7.10 часа ДО 8.30 часа ВЪВ ФОАЙЕТО НА УЧИЛИЩЕТО.

       ЦЕНА НА 1 БРОЙ КУПОН 2,00лв.

ФИРМА „БУБА ФУУДС“ ЕООД

Тел. 0879 205 533

Уважаеми родители, на 26.09.2019г. от 18:30ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 6. и 7. клас