104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Купони за храна за идната седмица ще се продават на 30.10 от 16:00ч. и на 05.11 от 08:00ч.

Уважаеми родители и ученици, във връзка с провеждането на избори за кмет и общински съветници на 27.10 следващият ден 28.10 / понеделник/ е присъствен, но неучебен за всички ученици от 2. до 7. клас включително за тях са предвидени следните занимания

1. II клас спортни игри – 9:00- 12:00 часа

Класни ръководители заедно с Р. Недялкова, М. Първанова и Т. Атанасова

2. III клас посещение на кинопрожекция– 9:00- 12:00 часа

С класни ръководители заедно с Л. Гунчева и А. Цекова

3. IVа,в клас посещение на Зоопарка– 9:00- 12:00 часа

С класни ръководители заедно с Ж. Иванова, Св. Бабалеева и В.Григорова

4. V клас посещение на Южния парк– 9:00- 12:00 часа

С класни ръководители заедно с Цв. Цеков и А. Дойчев

5. VI клас посещение на Южния парк – 9:00- 11:00 часа

Класни ръководители заедно с и Ив. Михайлова

6. VII клас посещение на Южния парк – 9:00- 11:00 часа

Класни ръководители заедно с П. Иванова

7. Занимания на група IT- ART с ученици от 5 клас и ръководител Е. Радева 9:00-12:00 часа

8. Занимания на група Географ изследовател с ученици от 6 клас и ръководител 14:00-16:00 часа

Учениците от 2. до 7. клас включително да се явят в двора на училището в 9:00часа

Учениците от I. клас ще имат редовни учебни занятия – сградата на филиала няма да се използва за изборите. За деня е предвидено хранене- купони ще се продават в петък 25.10

Резултати от кампанията по събиране на кестени

Общо предадени 473кг. кестени

1. място- учениците 1.в клас предали 78 кг

Илиан Иванов

20кг.

Вероника Георгиева

16кг.

Екатерина Панайотова

14 кг.

Боряна Караджинова

12 кг.

Ема Дашева

8 кг.

Тервел Радев

8 кг.

 

2. място- учениците 3.в и 4.б клас предали по 74кг.

3. място- учениците от 3.б клас предали 57кг.

Индивидуални първенци

Станислав Георгиев и Калина Гледачева от 4. б клас предали 58кг

Уважаеми родители и ученици по традиция на 18.10  в   104. ОУ ще се проведе „ Ден на приобщаването “.

Денят е неучебен, но присъствен.

В рамките на реализиране на дейностите е предвидено:

1.   Официално откриване на празника с програма.

2.   Състезания по баскетбол и футбол.

3.   Състезания по щафетни игри и щафетно бягане.

4.   Състезания по ъглова топка и народна топка

5.   Състезания с колела и скейтборди – Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!

6. В рамките на деня да се предвидят дейностите в учебната визита на СУ „Васил Левски“ – гр. Велинград по Национална програма „Иновации в действие“.

Дейностите ще се извършват поетапно с начало 08:20 часа и закриване на „Ден на приобщаването“ 13:00 часа.

З А Я В Л Е Н И Е за явяване на изпити за определяне на годишна оценка

Първа сесия

Графикът е изготвен съгласно постъпилите молби за явяване на изпити за определяне на годишна оценка:

клас

изпит

Дата на провеждане

Начален час

Дата на изнасяне на резултатите

Място на изнасяне на резултатите

4

Човекът и природа

25.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

4

ИТ ЗИП

28.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

5

ИТ

28.01.2019 г.

9:00

Централна сграда

30.01.2019 г.

зам. дирекция

4

Домашен бит и техника

29.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Технологии и предприемачество

29.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Музика

30.01.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

ФВС

31.01.2019

13:30

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

ФВС

31.01.2019

13:30

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

Човекът и обществото

1.02.2019 г.

9:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

4

Изобразително изкуство

1.02.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

5

Изобразително изкуство

1.02.2019 г.

14:00

Централна сграда

7.02.2019 г.

зам. дирекция

Изпитите се провеждат съгласно предоставените на учениците конспекти.

Обява за конкурс

                   за осъществяване на извънкласна дейност         

на територията на 104. ОУ „Захари Стоянов” – гр. София

Курс по Актьорско майсторство за 2019/2020 учебна год.

 1.Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО

  2.Приложение №1