104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,

Откриването на учебната 2019-2020 г. ще се проведе на 16.09.2019 г. при следния график:

1. Учениците от 5. до 7. клас да се явят за Час на класа в 9:10ч.

2. Тържеството за откриването на учебната година ще започне в 10:00 ч. в двора на училището. На него ще присъстват учениците от всички класове, учители, родители, гости.

3. Учениците от 1. до 4. клас да се явят в 9:50ч. След тържеството те ще имат Час на класа.

 

Уважаеми родители,

предвид изострената епидемична обстановка от морбили на територията на гр. София обръщаме внимание че  до 25 .09. трябва да представите  здравниятартон, който трябва да съдържа актуална информация за направените имунизации на детето съгласно изискванията на постъпило писмо на СРЗИ.

Ръководството на 104. ОУ " Захари Стоянов"

 104. ОУ " Захари Стоянов" обявява 3 свободни места за 1. клас.

Заявления се приемат на 11.09 и 12.09. в канцеларията от 8:30 до 16:00 часа.

Родителите на приетите първокласници ще бъдат уведомени на 13.09.2019г. до 16:00 часа.

Поправителният изпит по математика за 6. клас  ще се проведе на 09.09.2019 г. от 9:00ч. в сградата на 104. ОУ. "З. Стоянов"

Получаване на резултатите на 10.09.2019г. в кабинета на зам. директорите.

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по математика всеки работен ден до датата на изпита от 11 ч., както и в друго време, след съгласуване с тях.

Уважаеми родители, на 10.09. 2019г. от 18:00ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 1. до 5. клас (включително) 

1 клас- филиал

2, 3, 4 и 5 клас- основна сграда

Разпределението по стаи може да видите в деня на срещата.

Абонамент за новини