104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители,
104. ОУ, е едно от 24-те училища в София избрани за пилотно инспектиране от Националния инспекторат по образованието.

Във тази връзка, на електронните си пощи сте получили въпросници, чието попълване ще допринесе за изследването и анализирането на съществени въпроси, свързани със средата, нагласите, методите на преподаване и оценяване напредъка на учениците .

Получените данни ще дадат ценна информация, която ще допринесе за обективното оценяване на институцията.

Анкетирането е анонимно и разчитаме, че всеки от Вас ще попълни анкетната си карта в указания срок.

Изпращането става чрез последователно маркиране на бутоните в електронната платформа. Обърнете внимание - някои от въпросите съдържат повече от една страница.

Родителите на учениците от прогимназиален етап са получили на електронната си поща и линк за въпросник , който трябва да бъде попълнен от ученика.Моля да съдействате това да стане възможно най-бързо.

         Благодаря Ви за сътрудничеството!

                                                                  К. Велинова

                                                                           директор