104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Организацията на дейностите за периода 20. 05- 27.05. 2019г

Ръководството на 104. ОУ „ Захари Стоянов” обръща внимание на всички ученици, че във връзка с провеждането на Държавните зрелостни изпити, Денят на науките, Изборите за Европейски парламент и планувани екскурзии за начален курс се въвежда следната организация:

1. На 20.V.2019г. ще се проведе еднодневна екскурзия с учениците от 1. клас и двудневна екскурзия с ученици от 3. клас- за оставащите ученици учебни часове по временна програма За този ден хранене в стола не е предвидено. За учениците от среден курс – редовни учебни занятия.

2. 21.V.2019г. ДЗИ – БЕЛ – неучебен ден съгласно заповед на МОН № РД09-1708/ 28.08.2019г.

3. 22.V.2019г. Ден на Науките – организирани по класове занимания– неучебен ден. За този ден хранене в стола не е предвидено

4. 24.V.2019г. Ден на Славянската писменост и култура- ръководството на училището кани всички желаещи да се включат в тържественото шествие по повод празника.

5. 23.V.2019г. ДЗИ – по предмет по избор – неучебен ден съгласно заповед на МОН № РД09-1708/ 28.08.2019г.

6. 27.V.2019г.– неучебен ден- ден след провеждане на изборите за Европейски парламент.

Ръководството и колектива на 104. ОУ „ Захари Стоянов” поздравява учениците с предстоящият светъл празник.

Учениците да се явят на училище на 28.05.2019г. в съответната смяна, по действащата програма.

Напомняме за спазване на правилника за безопасност на движение и култура на поведение в неучебните дни.

Уважаеми родители, за поредна година 104. ОУ „ Захари Стоянов” организира летен лагер в ДЕТСКИ ЛАГЕР "Нестинарка" – намиращ се на 2км от гр. Царево за периода от 06.07-13.07.2019г. При проявен интерес, декларации може да получите от:

За 1 клас от г-жа Л. Гунчева

За 2, 3 и 4 клас от г-жа М. Христова и г-жа Д. Попова

За 5 и 6 клас от г-жа Е. Радева и г-н В. Танчев 

За 7 клас от г-жа Диана Мл. Николова

Уважаеми родители,

- на 14.V. 2019 г. / вторник/  от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от среден курс 

- на 15.V. 2019 г. / сряда/  от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от начален курс 

Уважаеми родители може да изтеглите Заявление целодневно обучение - ТУК.

Попълнените заявления се подават в канцеларията на 104. ОУ в срок от 07.05 до 20.05. 2019г. /08:30-16:30ч./

Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Обществена поръчка- Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2019/2020г.

Покана и документация- Просвета- София

Покана и документация- Клет България

Покана и документация- С.А.Н.Про

Административни услуги предоставяни от 104. ОУ тук

Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на академична справка

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за промяна на оценка