104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

home JwDfYm bCYmvl j   

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

  Във връзка с обявеното извънредно положение и стартиране на кампанията за прием на документи за първи клас – учебната 2020/2021 година и изпълнение и спазване на решение №129 на Столичен общински съвет от 14.03.2019г. за изменение и допълнение на СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община Ви информираме:

 104. ОУ „Захари Стоянов“ ще приема онлайн заявления от родителите на бъдещите първокласници само с електронна система за прием в първи клас както следва:

  • Достъпът до системата за подаване на заявления ще бъде публикуван на сайта на 104. ОУ на 16.04.2020г. в 16:00ч.;
  • Стартирането на технологичната работа със системата ще започне 00ч. 21.04.2020 г.;
  • Заявленията за прием се попълват директно в системата за прием ( не е нужно да се тегли предварително и да се изпраща);
  • На указан от Вас имейл в системата ще получите входящ номер на заявлението.

 

Линкът на електронна система за прием ще бъде публикуван в секция  ПРИЕМ/ 1 клас 

 

Справки за постоянен и настоящ адрес, за промяна на постоянния/настоящ адрес и за семейно положение ще се получават от училището по служебен път, без да е необходимо да посещавате районните администрации.

Здравейте, уважаеми родители!

През следващата седмица/13-16.04.2020/

децата ще имат онлайн-занятия при по-облекчен режим, т.е. няма да се провеждат редовни часове по учебнитепредмети.

istock 836654152

В този период ще се провеждат онлайн-занятия в групите по интереси, обща подкрепа, кариерно ориентиране. 

График за дейностите с ученици в периода 13.04. – 16.04.

1. Кариерно ориентиране с Наталия Крохмаль – педагогически съветник

4. клас – в Zoom,

5,6 и 7клас - в Teams

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

9.00ч.

4 -А

4-Б

4-Г

5-Г

10.00ч.

4-В

4-Д

5-А

5-Б

11.00ч.

7-А

7-Б

5-В

6-Г

12.00ч.

7-Г

7-В

6-А

6-Д

2. Обща подкрепа в 4д – Силвия Кирилова

13-16. 04. 2020 г. – АВ и МС

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

8:30- 9:00ч.

Математика

Математика

Математика

Математика

9.00-9:30ч.

ЧП

ЧО

ЧП

ЧО

10.00- 10:30ч.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3. От 13 до16. 04. от 11:00 ч. Гражданско образование с целия 4 д клас.С.Кирилова

4. Занимания по интереси „Празници и обичаи” – 1 клас, в периода 13-16.04.2020г. – ръководител Силвия Цветина

Всеки ден 10.30-11.00ч.- 11.15-11.45ч.

                    14.00-14.30ч.-14.45-15.15ч.

5. Провеждане на дистанционно синхронно онлайн обучениеза периода 13-16. 04. 2020г.

Офис 365, приложение Teams-5.кл.,6.кл;

Zoom – -3Б кл., ръководител Елка Радева

Групи за занимания по интереси:

1.IT-ECOlog –6 кл.-група за занимания по интереси, по Наредбата за приобщаващо образование;

2.IT+ART-5 кл.-група за занимания по интереси, по Наредбата за приобщаващо образование;

Групи по Програма „Образование за утрешния ден”

3.Дигитални компетенции-3Б кл.

график:

за времето от÷до

група-клас

брой часове

1

9:00-9:30

IT+ART-5 кл.

1

2

9:45-10:15

IT+ART-5 кл.

1

3

10:20-10:50

IT-ECOlog –6 кл.

1

4

11:05-11:35

IT-ECOlog –6 кл.

1

5

11:40-12:00

Дигитални компетенции-3Б кл.

1

6

12:15-12:35

Дигитални компетенции-3Б кл.

1

7

12:50-13:10

Дигитални компетенции-3Б кл.

1

6. Група по Дигитални компетентности – група 3в - Всеки ден от 11,00 до 12,40. Ръководител Вяра Хартарска . Място на провеждане – класна стая в Zoom.

7. Група за занимания по интереси – „ Математика и природен свят ” – 1 клас , ръководител А.Алексиева – всеки ден от от 9,30 - 11,30   в Zoom  

8. Група за занимания по интереси - „Природата и аз” – 1 клас , ръководител А.Алексиева – всеки ден от12,00 - 12,30 в Zoom

9. Група за занимания по интереси "Математиката чрез игра става лесна като на шега" за деца от 2а,  2б, 2в и 2г клас – ръководител Лилия Гунчева

Всеки ден от 13 до 16 април от 10.30 до 11.00 и от 11.15 до 11.45 часа в Zoom.

От 21.04.2020г. по всички учебни часове от седмичното разписание ще се провеждат онлайн уроци  под формата

на конферентни връзки.

Начало на 1. учебен час е 9:00ч.

Учениците ще бъдат известявани за заниманията и времето на провеждането им в електронната поща на Офис 365 и в Календара-Тиймс. Молбата ми е да следят  редовно пощата си.

Желаем Ви светли празници!

 

рисунка на краче 31.03Децата ни ценят творчеството и не спират да се вълнуват от него, независимо от обстоятелствата. Оставайки за дълго време у дома, учениците намират време не само за учене, но и за опознаване на близките, за поглед навътре към себе си и собствените си потребности. Вярваме, че това е начин да запазят собствената си идентичност, да я развият и открият нови възможности в себе си. И децата ни го доказват, като откликват на творческите задачи, които им предлагаме, като например, да нарисуват нещо върху стъпалата си; или да очертаят крака си върху лист и да запълнят контурите с цяла картина. И независимо от това, че те спазват правилата и не излизат от домовете си, очите и сърцата им виждат слънцето, дъгите, вятъра, природата и усмивките. Върху едните рисунки има мотори, готови да тръгнат на път, а върху другите – малки пиленца на поляна.

Нашите деца са като слънца!

 

Здравейте,15157

Независимо от ситуацията, в която се намираме, училищният екип е започнал подготовката за провеждането на НВО на седмокласниците. В тази връзка Ви уведомяваме, че всеки седмокласник по свое желание може да положи и изпит по Английски език, изучаван в часовете по задължителна подготовка, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния език.
Родителите на всички ученици, които имат желание да участват в НВО по Английски език, трябва да подадат заявление от 6. до 8. април. Заявлението може да бъде изтеглено от училищния сайт или от този линк. Заявлението трябва да бъде подадено в указания срок по електронен път, след като се попълни, подпише и сканира. Можете да подавате заявленията на адрес [email protected] или чрез личния си профил в Школо в писмо лично до Вяра Хартарска, като прикачите задължително сканираното заявление. В краен случай го снимайте с телефона. В полето тема на писмото запишете АЕ , класа и името на ученика. До края на деня трябва да получите входящия номер на заявлението си.

Учителят по АЕ ще запознае учениците с информацията за формата и съдържанието на изпитната програма. В дипломата на учениците, явили се на изпита, се вписват точките от НВО по АЕ.

 

 

1klasУважаеми родители,

В секция ПРИЕМ/ 1 клас можете да намерите пълна информация за кандидатстване, класиране и прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.

104.ОУ ще приеме 72 първокласници, разпределени в 3 паралелки.

bbb
УЧЕНЕ ОТ ВКЪЩИ – ЗДРАВЕТЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Учене от вкъщи – Учениците от цялата страна преминаха на дистанционна форма на обучение заради мерките срещу разпространението на коронавируса у нас.

И докато преподавателите полагат огромни усилия, за да предадат учебния материал по най-ефективния начин, ние мислим за най-безопасния начин това да се случи.

Важно е да обърнем внимание на това как учениците ще продължат учебния процес от вкъщи, защото факторите на учебната среда са променени изцяло!

Ако преди учениците учеха седнали на ученически стол и чин – сега учат на дивани, холни масички и фотьойли;

Ако преди гледаха урока на дъската – сега се взират във видеодисплея на компютъра или лаптопа;

Ако преди бяхме сигурни, че учат в добре осветено и проветрено помещение – сега нямаме никаква гаранция, че е така;

Ако преди в класната стая учеха на тишина – сега трябва да се събразят с останалите членове на семейството;

Ако преди в междучасието още със звънването на училищния звънец всички изкачаха като тапи от чиновете, за да се разтъпчат – сега просто сменят браузъра, за да влязат в социалните мрежи;

Ако преди имаха изграден режим – сега го изграждат ден за ден.

В помощ на родителите подготвихме някои препоръки за по-здравословно и безопасно учене от вкъщи.

От повече от 8 години Респонса Превент развива свои продукти Безопасно училище и Безопасна детска градина

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ В СТАЯТА Е ДОСТАТЪЧНО СВЕТЛО

Организирайте учебното място на добре осветено място, като обърнете внимание да няма отблясъци и отражения върху екрана на компютъра. Блясъкът и сенките предизвикват напрежение на очите и умора.

Осветлението трябва да е балансирано. То трябва да е достатъчно, за да може ученикът да чете работните документи. Не трябва да е много силно, и да затруднява четенето от екрана.

Направете следното:

Проверете за отражения или отразен блясък, причиняващ дискомфорт!

Разположете екрана така, че осветителните тела да са встрани от екрана или поне извън зоната за получаване на блясък!

Разположете екрана под ъгъл 90° спрямо прозорците!

Проверете за трептене на екрана!

Контролирайте детето да не сяда с лице към прозореца, или да поставя екрана срещу прозореца!

Внимание: Седенето часове наред пред трептящия екрана на компютъра води до временно късогледство, нарушава се работата на очните мускули и чувствителността на зрението. Освен това се появява усещане за парене, зачервяване, усещане за „пясък“ в очите, болки в очите и челото, болки при движение на очите. Ако ученикът трябва да заеме неудобна поза, за да вижда през блясъка и засенчванията, напрягането води до болки във врата, раменете и гърба.

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ В СТАЯТА Е ДОСТАТЪЧНО ТИХО

Осигурете на детето възможност да учи в уединено и тихо работно място! При споделено учебно място или помещение, в което има и други членове на семейството най-добрият вариант е детето да използва слушалки.

Внимание: излишният шум предизвиква разсеяност, невъзможност за съсредоточаване, раздразнителност, нервно напрежение и стрес. 

Почивка на очите

Уверете се, че:

монитора е на поне 50-60 см от очите на ученика

по време на междучасието учениците правят почивка и не гледат видеодисплеите, вкл. телефони, таблети и телевизия.

Изображението на екрана трябва да е стабилно, без трептене или други форми на смущения.

по време на почивките е добре да се фокусира далечна точка.

Внимание: Продължителното учене пред компютър може да довете до напрежение на зрителния анализатор, зрителна умора, сълзене, “пясък” в очите и главоболие.

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ УЧЕНИКЪТ УЧИ НА ЕРГОНОМИЧНО МЯСТО

Ако детето не разполага с бюро и стол може да направите импровизирано учебно място като следвате следните указания:

Нивото на монитора да е на нивото на очите;

При отпуснати рамене, лактите да са сгънати под ъгъл 90 градуса при опиране в масата.

Коленете на краката да са сгънати под ъгъл 90 градуса, a стъпалата да са  хоризонтално на пода (ако столът е по-висок може да сложите друга опора)  

Височината на седалката да бъде такава че лактите да са на нивото на реда клавиши, на които се намира клавишът „home“

Облегалката на стола трябва да е затегната, така, че да не подава от теглото на тялото и гърбът да е опрян на седалката на стола по цялата дължина

За разнообрание може да се седи и върху топка за упражнения вместо стол.

Разстоянието между очите и клавиатурата да бъде 45-50 см;

Внимание: неправилната поза предизвиква умора на ръцете и китките, дискомфорт, мускулна умора, болки в раменете, врата и кръста, гръбначни изкривявания.

РЕГУЛЯРНИ ПОЧИВКИ И УПРАЖНЕНИЯ

Уверете се, че детето раздвижва тялото си на всеки 30-40 минути.

Внимание: продължително застояване може да довете до схващания и болки в цялото тяло, затлъстяване и отпадналост.

ВАЖНО: Предпазване на гърба от ранни детски години. Ако Вашето дете се оплаква от болки в главата много вероятно е да има направилна работна поза пред компютъра!

Изключително важно е още в подрастването на децата да бъдат редуцирани рисковите за гърба пози и натоварвания: да се ограничи времето пред компютъра или да се намали продължителната статична поза; да се насърчава правилната поза на седене; тежките раници деформират положението на тялото, както и носенето им на едно рамо/ръка. Важно е да се спортува, защото физическите упражнения са най-добрите превантивни мерки срещу гръбначните изкривявания, а и подпомагат укрепването и развитието на цялата опорно-двигателна система.