104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Важно за учениците от прогимназиален етап

15052997461015557722
От 31.05.2021 г. се възстановяват присъствените занятия на учениците от прогимназиален етап.
1. Учениците от 7 клас се обучава първа смяна по съществуващия дневен режим от 7:30 ч.
 
2. Учениците от 5. и 6. клас се обучават следобед  по следния дневен режим

0 ч. 12:40 - 13:20 ч 

1 ч. 13:30 - 14:10 ч. 

2 ч. 14:20 - 15:00 ч. 

3 ч. 15: 10 - 15:50 ч 

4 ч. 16:10 - 16:50 ч 

5 ч. 17:00 - 17:40 ч. 

6 ч. 17:50 - 18:30 ч. 

7 ч. 18:40 - 19:20 ч. 

Учениците влизат в сградата на училището придружавани от учителя с когото имат първия час за деня си.

 

Важно за участниците в състезанието "Европейско кенгуру" от 5., 6. и 7. клас Националното състезание математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от 5., 6. и 7. клас ще се проведе на 29.05.2021 г. от 11 ч. Участниците в състезанието трябва

OIP 1

Националното състезание математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от 5., 6. и 7. клас ще се проведе на 29.05.2021 г. от 11 ч. Участниците в състезанието трябва да се явят в училище и да заемат определените им места на 29.05.2021 г. не по-късно от 10:45 ч. 

График на срещите по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда: Модул „Библиотеки като образователна среда “

         OIP      График за срещи с творци по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда: Модул „Библиотеки като образователна среда“

             27.05.2021 г. – 12:00 ч. – 3 „в“ клас – Цвета Бресничка

             27.05.2021 г. - 13:30 ч. – 2 „г“ клас – Цвета Бресничка

             27 05.2021 г. – 16:30 ч. - 2 „в“ клас – Полина Налбантова

             31.05.2021 г. – 09:30 ч. – 1 „а“ клас – Борислав Мирчев

             31.05.2021 г. – 10:00 ч. - 1 „б“ клас - Борислав Мирчев

             31.05.2021 г. – 10:40 ч. - 1 „в“ клас - Борислав Мирчев

             31.05.2021 ч. – 11:15 ч. - 1 „г“ клас - Борислав Мирчев

             31.05.2021 ч. – 14:10 ч. - 2 „а“ клас – Галунка Калоферова

             31.05.2021 ч. – 15:00 ч. - 2 „б“ клас – Галунка Калоферова

    

             02.06.2021 г. – 11:00 ч. – 4 „б“ клас - Цвета Бресничка

             02.06.2021 г. – 11:45 ч. – 4 „г“ клас - Цвета Бресничка

              03.06.2021 г. – 12:30 ч. – 3 „г“ клас - Полина Налбантова

             07.06.2021 г. – 10:00 ч. – 4 „а“ клас – Анелия Сенгалевич

             07.06.2021 г. – 11:00 ч. – 4 „в“ клас – Анелия Сенгалевич

          

               08.06.2021 г. – 11:30 ч. – 3 „б“ клас – Анелия Сенгалевич

               08.06.2021 г. – 12:30 ч. – 3 „а“ клас – Анелия Сенгалевич

Награда за екипа на 104. ОУ “Захари Стоянов“

gramota

На 24. Май 2021г., на тържествена церемония пред Народния театър в София на Директора и екипа на 104. ОУ беше връчена Грамота от Кмета на гр. София за постигнати високи резултати в областта на училищното образование.

nagrada 1

Важно за учениците от 5,6 и 7. клас

Във връзка с провеждане на НВО за IV клас на 27 и 28.05.2021 г., учениците от 5,6 и 7 клас ще проведат часовете при спазване  на съответните часови графици:          

1.        

6 и 7 клас                                                   5 клас /обучение в електронна среда от разстояние/

0 ч. 12:40 - 13:20 ч.                                              0 ч. 12:50 – 13:20 ч. 

1 ч. 13:30 - 14:10 ч.                                              1 ч. 13:30 – 14:00 ч. 

2 ч. 14:20 - 15:00 ч.                                              2 ч. 14:20 – 14:50 ч. 

3 ч. 15:10 - 15:50 ч.                                              3 ч. 15:10 – 15:40 ч. 

4 ч.16:10 - 16:50 ч.                                               4 ч. 16:10 – 16:40 ч. 

5 ч. 17:00 -17:40 ч.                                               5 ч. 17:00 – 17:30 ч. 

6 ч. 17:50 – 18:30 ч.                                             6 ч. 17:50 – 18:20 ч. 

7 ч. 18:40 - 19:20 ч.                                              7 ч. 18:40 – 19:10 ч. 

 

2.     ​В седмичното разписание се правят следните корекции:  

За 27.05.2021 г.                                                                                     за 28.05.2021 г. 

5 в клас- 2 ч.- ФВС, 3 ч. Математика                                           7 в клас – 1 ч. ИЦ, 5 ч.-Музика 

 

2 а клас – 1 ч.ФВС вместо ЧСД                                                   7 г клас – 2 ч. ИЦ, 4 ч.- Музика

7 а клас -    2 ч. Математика, 

4 ч. – ФВС,

6 ч. – География               

                                                                 6г клас-Започват от 2 часа, 7ч.-ЧП 

 

7 б клас- 0 ч. ИИ, няма 6 ч.                                                          7 д клас –1 ч.- ФВС, 4 ч.-История 

 7 д клас- 1 ч. Музика, 6 ч.- ЧСД                                                   

Абонамент за новини