104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Организацията на дейностите за периода 20. 05- 27.05. 2019г

Ръководството на 104. ОУ „ Захари Стоянов” обръща внимание на всички ученици, че във връзка с провеждането на Държавните зрелостни изпити, Денят на науките, Изборите за Европейски парламент и планувани екскурзии за начален курс се въвежда следната организация:

1. На 20.V.2019г. ще се проведе еднодневна екскурзия с учениците от 1. клас и двудневна екскурзия с ученици от 3. клас- за оставащите ученици учебни часове по временна програма За този ден хранене в стола не е предвидено. За учениците от среден курс – редовни учебни занятия.

2. 21.V.2019г. ДЗИ – БЕЛ – неучебен ден съгласно заповед на МОН № РД09-1708/ 28.08.2019г.

3. 22.V.2019г. Ден на Науките – организирани по класове занимания– неучебен ден. За този ден хранене в стола не е предвидено

4. 23.V.2019г. ДЗИ – по предмет по избор – неучебен ден съгласно заповед на МОН № РД09-1708/ 28.08.2019г.

5. 24.V.2019г. Ден на Славянската писменост и култура- ръководството на училището кани всички желаещи да се включат в тържественото шествие по повод празника.

6. 27.V.2019г.– неучебен ден- ден след провеждане на изборите за Европейски парламент.

Ръководството и колективът на 104. ОУ „ Захари Стоянов” поздравява учениците с предстоящият светъл празник.

Учениците да се явят на училище на 28.05.2019г. в съответната смяна, по действащата програма.

Напомняме за спазване на правилника за безопасност на движение и култура на поведение в неучебните дни.

Уважаеми родители, 

във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България,извозването на изборните материали от общинските администрации до изборните места е в деня, предшестващ изборния ден, който в конкретния случай е 25.05.2019 г. В същия ден изборните места се запечатват и поемат под полицейска охрана. В преобладаващата си част това са сградите на образователните институции. Охраната на изборните места ще продължи до приключване на изборния ден и извозване на изборните материали до изборното място.

Имайки предвид горното и по препоръка на Столична дирекция на вътрешните работи считаме, че е целесъобразно да не се допускат ученици и родители в двора на училището на 25.05.2019 г. и на 26.05.2019 г., с оглед нормалната организация на подготовката и провеждане на изборния процес.

Молим за Вашето съдействие за спокойното протичане на изборния процес в тези дни!

От екипа на 104.ОУ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Столична община, дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм" в партньорство с ЦПЛР СШ-София и Национални спортни федерация организират Програма „ВАКАНЦИЯ".

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по 11 вида спорт, както и други занимания по интереси за периода от 3 юни до 12 юли. включително. Предназначена е за деца и ученици от 5 до 18 години.

Дейностите ще се провеждат на терените на Спортна София 2000, Спортен комплекс Зона Б-5 / Парк „Възраждане"/; зала „ Триадица; басейни на ЦПЛР Спортна школа „София"; Южен парк; ЦПЛР Център за изкуства и образование „София" /филиал Надежда/ и др.

Официалното откриване на Програмата ще бъде на 3 юни /понеделник/ 2019 година от 10.00 часа на Спортен комплекс „Зона Б-5". парк „Възраждане" с детски фестивал „Баба и внуче"

Повече информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт може да намерите в приложената програма, както и на официалния портат на Столична община -Спорт и младежки дейности/Програма Ваканция.

Организацията на дейностите за периода 20. 05- 27.05. 2019г

Ръководството на 104. ОУ „ Захари Стоянов” обръща внимание на всички ученици, че във връзка с провеждането на Държавните зрелостни изпити, Денят на науките, Изборите за Европейски парламент и планувани екскурзии за начален курс се въвежда следната организация:

1. На 20.V.2019г. ще се проведе еднодневна екскурзия с учениците от 1. клас и двудневна екскурзия с ученици от 3. клас- за оставащите ученици учебни часове по временна програма За този ден хранене в стола не е предвидено. За учениците от среден курс – редовни учебни занятия.

2. 21.V.2019г. ДЗИ – БЕЛ – неучебен ден съгласно заповед на МОН № РД09-1708/ 28.08.2019г.

3. 22.V.2019г. Ден на Науките – организирани по класове занимания– неучебен ден. За този ден хранене в стола не е предвидено

4. 24.V.2019г. Ден на Славянската писменост и култура- ръководството на училището кани всички желаещи да се включат в тържественото шествие по повод празника.

5. 23.V.2019г. ДЗИ – по предмет по избор – неучебен ден съгласно заповед на МОН № РД09-1708/ 28.08.2019г.

6. 27.V.2019г.– неучебен ден- ден след провеждане на изборите за Европейски парламент.

Ръководството и колектива на 104. ОУ „ Захари Стоянов” поздравява учениците с предстоящият светъл празник.

Учениците да се явят на училище на 28.05.2019г. в съответната смяна, по действащата програма.

Напомняме за спазване на правилника за безопасност на движение и култура на поведение в неучебните дни.

Уважаеми родители, за поредна година 104. ОУ „ Захари Стоянов” организира летен лагер в ДЕТСКИ ЛАГЕР "Нестинарка" – намиращ се на 2км от гр. Царево за периода от 06.07-13.07.2019г. При проявен интерес, декларации може да получите от:

За 1 клас от г-жа Л. Гунчева

За 2, 3 и 4 клас от г-жа М. Христова и г-жа Д. Попова

За 5 и 6 клас от г-жа Е. Радева и г-н В. Танчев 

За 7 клас от г-жа Диана Мл. Николова

Уважаеми родители,

- на 14.V. 2019 г. / вторник/  от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от среден курс 

- на 15.V. 2019 г. / сряда/  от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от начален курс 

Абонамент за новини