104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Информацията за приетите кандидати за 1.клас е в секция „ПРИЕМ“.

Уважаеми родители,

от 3 до 5 юни 2019 г. в канцеларията на училището се подават заявления за полагане на изпити за проверка на способностите, както и заявления на учениците, които желаят да се явят на изпит от НВО по чужд език.  Заявленията на учениците се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището, като към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, което е неразделна част от съответното заявление. 

Заявления можете да получите от канцеларията на училището или от посочените линкове:

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите:  ТУК
 Заявление на учениците, които желаят да се явят на изпит от НВО по чужд език: ТУК

Обява за конкурс

            за осъществяване на извънкласна дейност         

на територията на 104. ОУ „Захари Стоянов” – гр. София

Абонамент за новини