104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители, може да се запознаете с обновената бланка на заявлението за обучение в училище ФАРОС от ТУК.

Уважаеми родители и ученици, може да се запознаете с вътрешните правила за държавен план-прием на ученици в V клас на учебната 2020/2021 година от ТУК.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

След приключване на извънредното положение от 14.05.2020 г. до  21.05.2020 г. на място в 104. училище може да Ви бъде оказана помощ при подаване заявление през електронната система.

Работното време на училищните комисия е всеки работен ден от 8:30 до 16:00ч.

Уважаеми родители,

Заявленията за целодневно обучение ще се подават в периода от 12.05.2020г. до 22.05.2020г. на имейл адрес [email protected]

Заявлението можете да изтеглите от ТУК

През учебната 2020/2021г. групите за ЦДО са както следва:

II клас – 3 сборни групи по 22 ученици.

III клас – 3 сборни групи по  26 ученици.

ІVклас – 2 сборни групи по   26 ученици.

Молим Ви да спазите срока до 22.05.2020г., тъй като имаме само 4 дни за обработка на заявленията, сформиране на групите и обявяване на списъците на училищния сайт.

След този срок заявления ще се приемат само ако има свободни места в групите.

nvo7На страницата"Полезно за седмокласника" е публикувана информация за:
  •  Държавен план- прием в училищата на територията на област София-град;
  • Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.
Информацията можете да намерите ТУК

Oтворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“