104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Важно за учениците от 5,6 и 7. клас

Във връзка с провеждане на НВО за IV клас на 27 и 28.05.2021 г., учениците от 5,6 и 7 клас ще проведат часовете при спазване  на съответните часови графици:          

1.        

6 и 7 клас                                                   5 клас /обучение в електронна среда от разстояние/

0 ч. 12:40 - 13:20 ч.                                              0 ч. 12:50 – 13:20 ч. 

1 ч. 13:30 - 14:10 ч.                                              1 ч. 13:30 – 14:00 ч. 

2 ч. 14:20 - 15:00 ч.                                              2 ч. 14:20 – 14:50 ч. 

3 ч. 15:10 - 15:50 ч.                                              3 ч. 15:10 – 15:40 ч. 

4 ч.16:10 - 16:50 ч.                                               4 ч. 16:10 – 16:40 ч. 

5 ч. 17:00 -17:40 ч.                                               5 ч. 17:00 – 17:30 ч. 

6 ч. 17:50 – 18:30 ч.                                             6 ч. 17:50 – 18:20 ч. 

7 ч. 18:40 - 19:20 ч.                                              7 ч. 18:40 – 19:10 ч. 

 

2.     ​В седмичното разписание се правят следните корекции:  

За 27.05.2021 г.                                                                                     за 28.05.2021 г. 

5 в клас- 2 ч.- ФВС, 3 ч. Математика                                           7 в клас – 1 ч. ИЦ, 5 ч.-Музика 

 

2 а клас – 1 ч.ФВС вместо ЧСД                                                   7 г клас – 2 ч. ИЦ, 4 ч.- Музика

7 а клас -    2 ч. Математика, 

4 ч. – ФВС,

6 ч. – География               

                                                                 6г клас-Започват от 2 часа, 7ч.-ЧП 

 

7 б клас- 0 ч. ИИ, няма 6 ч.                                                          7 д клас –1 ч.- ФВС, 4 ч.-История 

 7 д клас- 1 ч. Музика, 6 ч.- ЧСД                                                   

Важно за седмокласниците и техните родители.

Уважаеми седмокласници и родители, 

Уведомяваме Ви, че заявления за явяване на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт на учениците от VII клас, се подават в канцеларията на училището, в което се обучава ученикът в срок от 27 до 28 май 2021 г. в приемното време на канцеларията е от 8:30 до 16 ч.  

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита! 

Бланка заявление за явяване на изпит за проверка на способностите ТУК

Галерия

Уважаеми родители,

     Тъй като през м.април нямаме възможност да направим „Ден на отворените врати“, в който да се запознаете с базата и с учителите, качваме тези снимки в настоящата галерия.

     Ще имате възможност да посетите училището през м.май. Датата ще бъде обявена в тази секция.


   Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

   104. oсновно училище „Захари Стоянов“ отваря вратите си за родители, които желаят техните деца да се обучават в нашето училище. На 15.05.2021г. всички родители, желаещи да запишат децата си при нас, са добре дошли да разгледат училището, да се запознаят с учителите ни и ръководния състав и да зададат всички въпроси, на които търсят отговор. Във връзка с епидемичната обстановка регистрация можете да направите на следните линкове:

➢ 9:30ч. - https://forms.gle/hmnTvJRmATum558A9

➢ 10:30ч. - https://forms.gle/3H6Mhqi2cT85S1Fj8

➢ 11:30ч. - https://forms.gle/udyAvGzkUfkYCifj7

Ще се допускат до 30 души в група.