104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ за прием в първи клас за учебната 2019-2020г.

Приети ученици след второ класиране

 

2. класиране

Вх.№/дата

група

точки

забележка

1

ССР-1526-В/07.06.2019г.

1.

-

2

ССР-1565-В/07.06.2019г.

3.

-

3

ССР-1576-В/07.06.2019г.

3.

-

4

ССР-1562-В/07.06.2019г.

4.

10

5

ССР-1564-В/07.06.2019г.

4.

10

6

ССР-1570-В/07.06.2019г.

4.

10

7

ССР-1604-В/10.06.2019г.

4.

10

8

ССР-1563-В/07.06.2019г.

4.

9

9

ССР-1592-В/07.06.2019г.

4.

9

10

ССР-1555-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

11

ССР-1544-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

12

ССР-1550-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

13

ССР-1600-В/10.06.2019г.

4.

5

жребий

Записването на приетите в 1. клас ученици е от 11.06.2019г. до 12.06.2019г. на 1.етаж в стая 103.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

Бъдещите първокласници да се явят за провеждане на диагностика за училищна готовност на 12.06.2019г. от 9:00ч.

До родителите подали заявление за II. класиране.

Уважаеми родители, в зала 107 на 1. етаж от 16:30ч. ще бъде теглен жребий за 4 места от кандидадите които са в 4. група и имат 5 точки.

Във връзка с организирането и провеждането на НВО по БЕЛ и математика в VII клас и реализиране на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование, Ви уведомявам за следното:

 1. На 11.06.2019 г. /за 7а,б,в/ и на 12.06./за 7 г,д/ ще се проведе инструктаж за НВО. Ще направим и упражнение за попълване на идентификационни бланки.
 2. На посочените линкове можете да видите вида на блнките за отговори по БЕЛ и Математика, както и указания за начина на засекретяване на работите на учениците.
  • Инструктаж за ученика - ТУК
  • Бланка БЕЛ – ТУК
  • Бланка Математика – ТУК
  • Информационен клип - ТУК
 3. Указание за онлайн кандидатстване - ТУК

След 1. класиране в 104. ОУ приетите и записани ученици са както следва:

група

приети

записани

      1.група

88

77

2.група

7

5

3.група

10

10

         Общо:

105

92

 • Свободни места за 2. класиране – общо 13.

 • Подаване на заявления за участие във 2. класиране от 07.06.2019г. до 10.06.2019г.вкл. до 12:00ч.
 • График за работното време на комисията за прием на документите:
  • на 07.06.2019г. от 8:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.
  • на 10.06.2019г. от 8:00ч. до 12:00ч.

Уважаеми родители,

ако по някаква причина Вашият първокласник не е преминал  диагностика, може да го доведете на 10.06.2019г. от 08:30ч.

Абонамент за новини