104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че от 1.април 2019г. започва строежа на нов училищен стол. В тази връзка на 28.03;29.03. и 08.04.2019г. Ви молим да приготвите за децата си сандвичи.

Купони за хранене през м. април ще се продават на 1. етаж в училище на 08.04.2019г от 16:00ч. до 18:00ч. Децата ще се хранят в класна стая, освободена от учебни занимания. Храната ще им бъде предоставяна на кетъринг в индивидуални съдове и индивидуални прибори.

От ръководството

На 12.02.2018г. /вторник/ от 18:30часа ще се проведе родителска среща за учениците от начален курс.

Уважаеми родители,
във  връзка с пилотното инспектиране от Националния инспекторат по образованието
, на електронните си пощи сте получили въпросници, попълването и изпращането на които може да става до 15. II. 2019г.

Благодарим за Вашето съдействие!

На 11.02.2018г. /понеделник/ от 18:30часа ще се проведе родителска среща за учениците от среден курс.

Уважаеми родители,
104. ОУ, е едно от 24-те училища в София избрани за пилотно инспектиране от Националния инспекторат по образованието.

Във тази връзка, на електронните си пощи сте получили въпросници, чието попълване ще допринесе за изследването и анализирането на съществени въпроси, свързани със средата, нагласите, методите на преподаване и оценяване напредъка на учениците .

Получените данни ще дадат ценна информация, която ще допринесе за обективното оценяване на институцията.

Анкетирането е анонимно и разчитаме, че всеки от Вас ще попълни анкетната си карта в указания срок.

Изпращането става чрез последователно маркиране на бутоните в електронната платформа. Обърнете внимание - някои от въпросите съдържат повече от една страница.

Родителите на учениците от прогимназиален етап са получили на електронната си поща и линк за въпросник , който трябва да бъде попълнен от ученика.Моля да съдействате това да стане възможно най-бързо.

         Благодаря Ви за сътрудничеството!

                                                                  К. Велинова

                                                                           директор