104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

104. ОУ“Захари Стоянов“ обявява 9 свободни места за 3.класиране:

- 6 изтеглени документи от 1.класиране и 3 незаети места от 2.класиране.

Уведомяваме Ви, че подаването на заявления за участие в трето класиране ще се извършва на линка https://104ou.priem1klas.eu/ от 19.06.2020 г. 00:00 часа до 22.06.2020 г. 12:00 часа включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране – 22.06.2020 г. в 18:00 часа.

Уважаеми родители,

Списъци на приетите първокласници от 2.класиране можете да видите в електронната системата за прием в 1.клас и в училище в 17:00 часа.

Записване на учениците, приети на второ класиране в стая 107, ет 1.

Моля родителите да влизат в сградата с маски.

16.06.2020 г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

дезинфекция 11:00 – 11:30ч.

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

17.06.2020г.

от 14:00ч. до 17:00ч./поради провеждане на НВО – 7.клас в училищата/

18.06.2020г.

от 8:30ч. до 11:00ч.

дезинфекция 11:00 – 11:30ч.

11:30ч. до 13:00ч.

13:00 до 14:00ч. обедна почивка и дезинфекция

14:00ч. до 17:00ч.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и копие от акта за раждане, документи удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства/ брой точки/.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

images 1

Във връзка с НВО по БЕЛ на 15.06.2020 г. (начало 9 ч.) и НВО по математика на 17.06.2020г. (начало 9 ч.) Ви уведомяваме, че изпитите ще се проведат при засилени противоепидемични мерки и при осигурено минимално разстояние от 1 м -1,5 м между присъстващите.

 • Инструктаж на ученика може да бъде намерен тук
 • Ученикът носи служебната си бележка, документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). Носи и ползва химикалка, която пише с ЧЕРЕН цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник.
 • Учениците носят със себе си прозрачен плик за личните си вещи.
 • Влизането в училище ще се осъществи от два входа, като учениците застават на очертаните места и изчакват реда си на влизане.
 • Зали 1,2,3,4,12,11,10, 9 влизат от главния вход
 • Зали 5, 6, 8, 7 от малкия и се движат по малкото стълбище.
 • За изпита по БЕЛ 7а и 7б се явяват в 7:40, а за изпита по математика в 8:25.
 • За изпита по БЕЛ 7в и 7г се явяват в 8:10, а за изпита по математика в 7:55.
 • Учениците се допускат в сградата на училището с маски/шлемове и по желание с ръкавици
 • Ще бъде измервана телесната температура.
 • Учениците пишат с ЧЕРЕН химикал и чертаят
 • Учениците могат да носят собствен дезинфектант. Училището осигурява дезинфектант във всеки коридор, на входа и пред тоалетните.
 • Болни ученици не се допускат в сградата.
 • Ако ученик се почувства зле по време на изпита се отделя в отделна стая.
 • В деня на изпита родители не се допускат в двора на училището.
 • След приключване на НВО учениците и длъжностните лица напускат незабавно сградата и двора на училището.
 • Листовете с надпис „чернова“ могат да се отделят от комплекта по време на работа, но в края на изпита се поставят в индивидуалния плик за изпитната работа.
 • Изнесена писмена работа от сградата на училището се анулира и не се оценява.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

104. ОУ“Захари Стоянов“ обявява 12 свободни места за 2.класиране:

- 8 незаети от 1.класиране и 4 допълнителни места, поради записани близнаци

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва на линка https://104ou.priem1klas.eu/ от 09.06.2020 г. 00:00 часа до 12.06.2020 г. 23:59 часа включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

104. ОУ“Захари Стоянов“ обявява 12 свободни места за 2.класиране:

- 8 незаети от 1.класиране и 4 допълнителни места, поради записани близнаци

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва на линка https://104ou.priem1klas.eu/ от 09.06.2020 г. 00:00 часа до 12.06.2020 г. 23:59 часа включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.