104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с Регламента за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, Ви уведомяваме, че Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019г. от 09.00. В срок до 29.03.2019 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление в училището, в което се обучава ученикът за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място). Заявление и декларация можете да изтеглите ТУК.

Декларациите се подават в канцеларията на училището или при ЗДУД до 29.03.2019 г.

Класните ръководители на учениците от 4. клас разполагат с такава декларация и могат да я предоставят при нужда на родителите.

 Националното състезание „Питагор“ е включено в регламента за държавен план-прием в 5. клас за учебнат 2018/2019 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

През предстоящата пролетна ваканция Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм" в партньорство с Българският футболен съюз - стартират Програма „Ваканция". Инициативата е свързана с организиране на безплатни спортни занимания и ще се реализира през първата седмица на месец април на територията на комплекс „Спортна София 2000" ЕАД, Борисова градина.

На 01, 03 и 05 април 2019 година от 09:00-12:00 часа на големия изкуствен терен ще се провеждат занимания по футбол, за деца I-IV клас. Тренировките ще бъдат водени от квалифицирани треньори на БФС, с осигурени спортни пособия.

Паралелно за по-големите ученици ще бъде осигурен безплатен достъп до тенис маси /с включени хилки и топчета/.

Организаторите се ангажират с осигуряването на пособия, обучители и медицинско лице

За включване в заниманията не е необходима предварителна заявка.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че от 1.април 2019г. започва строежа на нов училищен стол. В тази връзка на 28.03;29.03. и 08.04.2019г. Ви молим да приготвите за децата си сандвичи.

Купони за хранене през м. април ще се продават на 1. етаж в училище на 08.04.2019г от 16:00ч. до 18:00ч. Децата ще се хранят в класна стая, освободена от учебни занимания. Храната ще им бъде предоставяна на кетъринг в индивидуални съдове и индивидуални прибори.

От ръководството

На 12.02.2018г. /вторник/ от 18:30часа ще се проведе родителска среща за учениците от начален курс.

Уважаеми родители,
във  връзка с пилотното инспектиране от Националния инспекторат по образованието
, на електронните си пощи сте получили въпросници, попълването и изпращането на които може да става до 15. II. 2019г.

Благодарим за Вашето съдействие!

На 11.02.2018г. /понеделник/ от 18:30часа ще се проведе родителска среща за учениците от среден курс.