104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             ОТ 24.09.2019г. ЩЕ ДОСТАВЯМЕ ОБЯД В ЕДНОКРАТНИ ОПАКОВКИ.

КУПОНИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ В ПЕТЪК (20.09.2019 г.) ОТ 16.30 часа ДО 18.00 часа И  ВТОРНИК (24.09.2019 г.) ОТ 7.10 часа ДО 8.30 часа ВЪВ ФОАЙЕТО НА УЧИЛИЩЕТО.

       ЦЕНА НА 1 БРОЙ КУПОН 2,00лв.

ФИРМА „БУБА ФУУДС“ ЕООД

Тел. 0879 205 533

Уважаеми родители, на 26.09.2019г. от 18:30ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 6. и 7. клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,

Откриването на учебната 2019-2020 г. ще се проведе на 16.09.2019 г. при следния график:

1. Учениците от 5. до 7. клас да се явят за Час на класа в 9:10ч.

2. Тържеството за откриването на учебната година ще започне в 10:00 ч. в двора на училището. На него ще присъстват учениците от всички класове, учители, родители, гости.

3. Учениците от 1. до 4. клас да се явят в 9:50ч. След тържеството те ще имат Час на класа.

 

Уважаеми родители,

предвид изострената епидемична обстановка от морбили на територията на гр. София обръщаме внимание че  до 25 .09. трябва да представите  здравниятартон, който трябва да съдържа актуална информация за направените имунизации на детето съгласно изискванията на постъпило писмо на СРЗИ.

Ръководството на 104. ОУ " Захари Стоянов"