104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Лагер от 29.08.2021

На 24.08.2021г от 18,00 ч на втория етаж - фоайе и учителска стая - ще се проведе родителска среща за участниците в летния лагер по Национална програма "Отново заедно". Ще бъдат обявени разпределението по ръководители, разпределението по стаи, програмата по дни и дневния режим, както и подробности около пътуването. Всички ученици, подали заявление, са одобрени за участие. При невъзможност да присъствате, моля свържете се с г-жа Елизабета Вихрийска (088 421 9874) - училищен психолог, ръководител на лагера.