Безплатен летен лагер 29.08.2021 - 03.09.2021г.

Уважаеми родители,

Срокът за подаване на заявление за почивка на учениците по НП“Отново заедно“ се удължава до 15.07.2021г. вкл.