Заповед утвърждаваща промените в седмичното разписание на класове преминали на обучение в ЕС