104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители, на 07.07.2020г. в 903часа  се проведе жребий в присъствието на училищната комисия за прием в първи клас и явили се четирима родители от поканени седемнадесет, подали заявления за прием, бяха изтеглени следните номера: 

  • ССР- 2291- В/06.07.2020г. 
  • ССР- 2297- В/06.07.2020г.

Записване на приетите ученици на 08.07. 2020г от 8:30ч. до 16:30ч. При записване родителят/настойникът представя оригинал на акта за раждане и оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.

 

Абонамент за новини