104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители и ученици, може да се запознаете с вътрешните правила за държавен план-прием на ученици в V клас на учебната 2020/2021 година от ТУК.