104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители,

Заявленията за целодневно обучение ще се подават в периода от 12.05.2020г. до 22.05.2020г. на имейл адрес [email protected]

Заявлението можете да изтеглите от ТУК

През учебната 2020/2021г. групите за ЦДО са както следва:

II клас – 3 сборни групи по 22 ученици.

III клас – 3 сборни групи по  26 ученици.

ІVклас – 2 сборни групи по   26 ученици.

Молим Ви да спазите срока до 22.05.2020г., тъй като имаме само 4 дни за обработка на заявленията, сформиране на групите и обявяване на списъците на училищния сайт.

След този срок заявления ще се приемат само ако има свободни места в групите.