104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

nvo7На страницата"Полезно за седмокласника" е публикувана информация за:
  •  Държавен план- прием в училищата на територията на област София-град;
  • Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.
Информацията можете да намерите ТУК