104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Oтворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“