104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

RCPPO 1

Уважаеми родители и ученици, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и skype акаунт Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които по график ще отговарят на поставени въпроси и ще консултират психолози от РЦПППО – София-град.

При необходимост може да получите подкрепа и професионално психологическо консултиране от дистанция за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията.

График за дежурства на психолози от РЦПППО – София-град.