104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

С благодарност към 415. родители, отделили от времео си за да вземат участие в анкетата на РУО- София-град.

Може да се запознаете с анализа на резултатите от анкетата ТУК.