104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители, Столична община дава възможност на ученици с високи спортни постижения да кандидатстват за стипендия, моля да се запознаете с разписаните в писмото условия.

Абонамент за новини