104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

 

mm1

УВАЖАЕМА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка със заповед № РД 09-227/ 29.01.2020 г. на министъра н образованието и науката за изменение на заповед РД 09-2149/ 27.08.2019 г., изменена със заповеди № РД 09-67/ 16.01.2020 г. и № РД 09-159/27.01.2020 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 г. областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05 февруари 2020 г. (сряда) от 09.00 ч.

Разпределението на учениците и квесторите в училищата домакини не се променя.

Абонамент за новини