104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители!Скъпи ученици!

  За поредна година с Вашето активно участие и подкрепа 104. ОУ "Захари Стоянов" организира и проведе коледен базар.

Сумата, която е събрана, е в размер на 2150,40лв. и ще бъде използвана за изгражадне на кътове за четене и почивка на 1. етаж.

Екипът на 104.ОУ пожелава на всички здрава, мирна, щастлива, успешна и ползотворна нова година!