104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Обява за конкурс

                   за осъществяване на извънкласна дейност         

на територията на 104. ОУ „Захари Стоянов” – гр. София

Курс по Актьорско майсторство за 2019/2020 учебна год.

 1.Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО

  2.Приложение №1