104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             ОТ 24.09.2019г. ЩЕ ДОСТАВЯМЕ ОБЯД В ЕДНОКРАТНИ ОПАКОВКИ.

КУПОНИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ В ПЕТЪК (20.09.2019 г.) ОТ 16.30 часа ДО 18.00 часа И  ВТОРНИК (24.09.2019 г.) ОТ 7.10 часа ДО 8.30 часа ВЪВ ФОАЙЕТО НА УЧИЛИЩЕТО.

       ЦЕНА НА 1 БРОЙ КУПОН 2,00лв.

ФИРМА „БУБА ФУУДС“ ЕООД

Тел. 0879 205 533