104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители, на 26.09.2019г. от 18:30ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 6. и 7. клас