104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,

Откриването на учебната 2019-2020 г. ще се проведе на 16.09.2019 г. при следния график:

1. Учениците от 5. до 7. клас да се явят за Час на класа в 9:10ч.

2. Тържеството за откриването на учебната година ще започне в 10:00 ч. в двора на училището. На него ще присъстват учениците от всички класове, учители, родители, гости.

3. Учениците от 1. до 4. клас да се явят в 9:50ч. След тържеството те ще имат Час на класа.