104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители,

предвид изострената епидемична обстановка от морбили на територията на гр. София обръщаме внимание че  до 25 .09. трябва да представите  здравниятартон, който трябва да съдържа актуална информация за направените имунизации на детето съгласно изискванията на постъпило писмо на СРЗИ.

Ръководството на 104. ОУ " Захари Стоянов"