104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Поправителният изпит по математика за 6. клас  ще се проведе на 09.09.2019 г. от 9:00ч. в сградата на 104. ОУ. "З. Стоянов"

Получаване на резултатите на 10.09.2019г. в кабинета на зам. директорите.

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по математика всеки работен ден до датата на изпита от 11 ч., както и в друго време, след съгласуване с тях.