104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От 30.07.2019 г. до 31.07.2019 г. класираните на трети етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 01.08.2019 г.

Желаем Ви успех!