104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От 19.07.2019 г. до 22.07.2018 г., без събота и неделя, класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2018 г.

Пожелаваме успех!