104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

След проведено интервю на 03.07.2019г. във връзка с назначаване на нови учители от 02.09.2019г., комисията избра следните кандидати:

  1. Велина Костова   - учител по немски език
  2. Елена Атанасова - учител по математика
  3. Силвия Цветина- учител ЦДО
  4. Величка Лабова   - учител ЦДО
  5. Таня Атанасова- учител ЦДО