104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Подадените заявления след 3-то класиране за прием в 1-ви клас на ученици за учебната 2019/2020г. са с входящи номера:

  1. ССР-1810-В/02.07.2019г.
  2. ССР-1887-В/03.07.2019г.
  3. ССР-1888-В/03.07.2019г.

Приети са и трите деца, едното над утвърдения прием за 1-ви клас в паралелка с близнаци.

Записването ще е на 04.07.2019г. и 05.07.2019г. от 08:30ч. до 16:00ч. в канцеларията на 104 ОУ „Захари Стоянов“.