104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Учениците от 7. клас, подали заявление за НВО по Английски език, да се явят на 21.06.2019г. в 8:30 ч. 

Учебните занятия на учениците от 7. клас ще започнат в 10:30 ч. и ще се проведат по седмичното разписание за деня.