104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Родителската среща за новоприетите първокласници ще се проведе на 24.06.2019г. от 18:00ч. В 17:30 в сградата на училището ще бъде обявено и разпределението им по паралелки.