104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Приети ученици след второ класиране

 

2. класиране

Вх.№/дата

група

точки

забележка

1

ССР-1526-В/07.06.2019г.

1.

-

2

ССР-1565-В/07.06.2019г.

3.

-

3

ССР-1576-В/07.06.2019г.

3.

-

4

ССР-1562-В/07.06.2019г.

4.

10

5

ССР-1564-В/07.06.2019г.

4.

10

6

ССР-1570-В/07.06.2019г.

4.

10

7

ССР-1604-В/10.06.2019г.

4.

10

8

ССР-1563-В/07.06.2019г.

4.

9

9

ССР-1592-В/07.06.2019г.

4.

9

10

ССР-1555-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

11

ССР-1544-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

12

ССР-1550-В/07.06.2019г.

4.

5

жребий

13

ССР-1600-В/10.06.2019г.

4.

5

жребий

Записването на приетите в 1. клас ученици е от 11.06.2019г. до 12.06.2019г. на 1.етаж в стая 103.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

Бъдещите първокласници да се явят за провеждане на диагностика за училищна готовност на 12.06.2019г. от 9:00ч.