До родителите подали заявление за II. класиране.

Уважаеми родители, в зала 107 на 1. етаж от 16:30ч. ще бъде теглен жребий за 4 места от кандидадите които са в 4. група и имат 5 точки.