104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

След 1. класиране в 104. ОУ приетите и записани ученици са както следва:

група

приети

записани

      1.група

88

77

2.група

7

5

3.група

10

10

         Общо:

105

92

  • Свободни места за 2. класиране – общо 13.

  • Подаване на заявления за участие във 2. класиране от 07.06.2019г. до 10.06.2019г.вкл. до 12:00ч.
  • График за работното време на комисията за прием на документите:
    • на 07.06.2019г. от 8:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 17:00ч.
    • на 10.06.2019г. от 8:00ч. до 12:00ч.