104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Организацията на дейностите за периода 20. 05- 27.05. 2019г

Ръководството на 104. ОУ „ Захари Стоянов” обръща внимание на всички ученици, че във връзка с провеждането на Държавните зрелостни изпити, Денят на науките, Изборите за Европейски парламент и планувани екскурзии за начален курс се въвежда следната организация:

1. На 20.V.2019г. ще се проведе еднодневна екскурзия с учениците от 1. клас и двудневна екскурзия с ученици от 3. клас- за оставащите ученици учебни часове по временна програма За този ден хранене в стола не е предвидено. За учениците от среден курс – редовни учебни занятия.

2. 21.V.2019г. ДЗИ – БЕЛ – неучебен ден съгласно заповед на МОН № РД09-1708/ 28.08.2019г.

3. 22.V.2019г. Ден на Науките – организирани по класове занимания– неучебен ден. За този ден хранене в стола не е предвидено

4. 24.V.2019г. Ден на Славянската писменост и култура- ръководството на училището кани всички желаещи да се включат в тържественото шествие по повод празника.

5. 23.V.2019г. ДЗИ – по предмет по избор – неучебен ден съгласно заповед на МОН № РД09-1708/ 28.08.2019г.

6. 27.V.2019г.– неучебен ден- ден след провеждане на изборите за Европейски парламент.

Ръководството и колектива на 104. ОУ „ Захари Стоянов” поздравява учениците с предстоящият светъл празник.

Учениците да се явят на училище на 28.05.2019г. в съответната смяна, по действащата програма.

Напомняме за спазване на правилника за безопасност на движение и култура на поведение в неучебните дни.