104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители,

- на 14.V. 2019 г. / вторник/  от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от среден курс 

- на 15.V. 2019 г. / сряда/  от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от начален курс