104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители може да изтеглите Заявление целодневно обучение - ТУК.

Попълнените заявления се подават в канцеларията на 104. ОУ в срок от 07.05 до 20.05. 2019г. /08:30-16:30ч./