104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) са качени в сайта на РУО- София град. Подробна информация можете да намерите тук или в рубриката Ученици/ Среден курс/ Полезно за седмокласника.