104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с Регламента за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, Ви уведомяваме, че Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019г. от 09.00. В срок до 29.03.2019 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление в училището, в което се обучава ученикът за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място). Заявление и декларация можете да изтеглите ТУК.

Декларациите се подават в канцеларията на училището или при ЗДУД до 29.03.2019 г.

Класните ръководители на учениците от 4. клас разполагат с такава декларация и могат да я предоставят при нужда на родителите.

 Националното състезание „Питагор“ е включено в регламента за държавен план-прием в 5. клас за учебнат 2018/2019 г.