104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че от 1.април 2019г. започва строежа на нов училищен стол. В тази връзка на 28.03;29.03. и 08.04.2019г. Ви молим да приготвите за децата си сандвичи.

Купони за хранене през м. април ще се продават на 1. етаж в училище на 08.04.2019г от 16:00ч. до 18:00ч. Децата ще се хранят в класна стая, освободена от учебни занимания. Храната ще им бъде предоставяна на кетъринг в индивидуални съдове и индивидуални прибори.

От ръководството